PROVERA ZAPOSLENIH U KOMPANIJI

Otkrivanja i prevencija mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih

PROVERA LAŽNIH BOLOVANJA I ODSUSTVOVANJA SA POSLA

Da li su zaista Vaši zaposleni na opravdanom bolovanju i odsustvovanju sa posla

POLIGRAFSKO TESTIRANJE ZAPOSLENIH I KANDIDATA ZA POSAO

Poligrafsko testiranje zaposlenih je najefikasniji način kojim možete dokazati ili odbaciti Vašu sumnju

PROVERA POSLOVNIH PARTNERA I SARADNIKA

Da li ste sigurni da znate s kime poslujete ili sa kim želite da poslujete. Mi ćemo proveriti za Vas

PROTIV PRISLUŠNI PREGLED I ZAŠTITA OD PRISLUŠKIVANJA

Cure Vam informacije i sumnjate da Vam prisluškuju telefon ili kancelariju, proverićemo i zaštiti Vas od prisluškivanja

ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I PODATAKA

Da li želite zaštitu poslovnih tajni i informacija od saopštavanja trećem licu ili konkurenciji

ZAŠTITA OD EKONOMSKE I INDUSTRIJSKE ŠPIJUNAŽE

Zaštitite poslovanje, poslovnu tajnu, komercijalne podatke i lične prirode od ekonomskih špijuna

PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA - CV

Da li znate koga zapošljavate? Za vas proveravamo istinitost podataka, obrazovanja, referenci, preporuka kako bi odabrali najbolje

BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA

Zaštitite informacije o poslovanju i sprečite neovlašćeni pristup podacima

UNUTRAŠNJA KONTROLA U KOMPANIJI

Za Vas kontrolišemo rad službenika i ostalih zaposlenih u kompaniji, diskretno i profesionalno

POSEBNA PROCENA RIZIKA U KOMPANIJI

Za Vas radimo posebnu procenu rizika imovine, lica i poslovanja u kompaniji

FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA I RAČUNARA

Za Vaše potrebe vršimo usluge pronalaženja, vraćanja i analize podataka iz mobilnih telefona i računara

KO SMO MI I ČIME SE BAVIMO?

PREDUZEĆE ZA BEZBEDNOSNI KONSALTING I KORPORATIVNU BEZBEDNOST SEGURIDAD D.O.O. BEOGRAD 

je specijalizovana kompanija koja se bavi strategijskim pitanjima bezbednosti i postojanju ugroženosti poslovnih subjekata i potrebi uspostavljanja odgovarajućih bezbednosnih mehanizama u privrednim društvima.

Usled složenosti savremenog poslovanja pristup naše kompanije Seguridad doo Beograd korporativnoj bezbednosti se razlikuje od ostalih, jer osim standardnih analiziramo i ostale rizike i pretnje koje mogu direktno da utiču na ekonomsku održivost preduzeća. Samo sveobuhvatnim pristupom rizicima koji mogu da utiču na materijalnu i nematerijalnu aktivu kompanije u odredjenoj privrednoj grani, možemo Vaše poslovanje zaista učiniti sigurnim.

Osnovni zadatak naše kompanije je zaštita imovine, lica i poslovanja kompanija kako bi se, sa aspekta bezbednosti, pomoglo ostvarivanje ciljeva kompanije, organizacije ili ustanove.

Naš osnovni cilj je prevencija u kompanijama, a pojmom prevencije najčešće podrazumevamo niz bezbednosnih mera i radnji koje se preduzimaju kako bi se predvideli, predupredili i sprečili gubici po kompaniju.

Bezbednost Vaše kompanije je naš imperativ

SILVER

999 €

TRI POLIGRAFSKA TESTIRANJA

PROVERE BIOGRAFSKIH PODATAKA – CV

PROVERA ZAPOSLENIH

PROVERE POSLOVNIH PARTNERA I BUDUĆIH SARADNIKA

GOLD

1.999 €

POLIGRAFSKA TESTIRANJA

PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA – CV

PROVERE ZAPOSLENIH

PROVERE POSLOVNIH PARTNERA I BUDUĆIH SARADNIKA

PROTIV PRISLUŠNI PREGLED POSLOVNIH PROSTORIJA I TELEFONA

PLATINUM

2.999 €

POLIGRAFSKA TESTIRANJA

PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA – CV

PROVERA ZAPOSLENIH

PROVERE POSLOVNIH PARTNERA I BUDUĆIH SARADNIKA

PROTIV PRISLUŠNA PREGLEDA POSLOVNIH PROSTORIJA I TELEFONA

UNUTRAŠNJA KONTROLA U KOMPANIJI

Provera radnih biografija
Poligrafskih testiranja
Provera zaposlenih
Provera poslovnih partnera
%
Uspešno obavljenih poslova

PREDUZEĆE ZA BEZBEDNOSNI KONSALTING I KORPORATIVNU BEZBEDNOST SEGURIDAD D.O.O. BEOGRAD

  • MB: 21116319
  • PIB: 109038777
  • Tekući račun: 160-430857-30 Banca Intesa a.d. Beograd