Kontakt: 011 288 3836 | 063 420 222 | Glasinačka 8, Beograd

Bezbednosni konsalting Seguridad Beograd

Detektivska agencija Seguridad Beograd

Efektni, diskretni i izuzetno preventivni

bezbednosni saveti

Naše bezbednosne službe su usredsređene na tri različite oblasti:

Zaštita, Istraživanje i Imovina. Bez obzira na veličinu i složenost

projekta, naš cilj je da pružimo potpuno integrisano rešenje koje je

inovativno u svom pristupu novim pretnjama i tehnologijama.

Seguridad d.o.o. Beograd

Bezbednost Vaše kompanije je naš imperativ

BEZBEDNOSNI KONSALTING

STRATEGIJA – MENADŽMENT – EKSPERTIZA

O NAMA

Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd je specijalizovana kompanija koja se bavi istražnim – detektivskim uslugama, bezbednosnim konsaltingom i korporativnom bezbednošću, a svoje usluge pružamo pravnim licima, kompanijama i preduzećima, organizacijama i državnim ustanovama u Srbiji.

Osnovni zadatak kompanije Seguridad doo Beograd je zaštita imovine, lica i poslovanja kompanija kako bi se, sa aspekta bezbednosti, pomoglo ostvarivanje ciljeva kompanije, organizacije ili ustanove. Bezbednosni konsalting se, između ostalog, bavi i zaštitom kompanijskih vrednosti od tradicionalnih oblika ugrožavanja i otuđenja imovine od strane trećih lica, ali i od strane zaposlenih.

Provera poslovnih partnera i saradnika, provera zaposlenih, provera biografija kandidata za posao, zaštita od sabotaža, čuvanje poslovnih tajni, zaštita informacionih sistema, zaštita od prisluškivanja, prevencija i otkrivanje korupcije, poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao, forenzika telefona i računara samo su neke od oblasti koje obuhvata domen savremenog bezbednosnog konsaltinga koji mi nudimo klijentima.

Bezbednosni-Konsalting-Seguridad doo Beograd

Detektivske usluge za pravna

i fizička lica

USLUGE BEZBEDNOSNOG KONSALTINGA

PROVERA ZAPOSLENIH U KOMPANIJI

PROVERA POSLOVNIH PARTNERA I SARADNIKA

UNUTRAŠNJA KONTROLA U KOMPANIJI / INSTITUCIJI

POLIGRAFSKO TESTIRANJE ZAPOSLENIH I KANDIDATA

PROVERA BOLOVANJA I ODSUSTVOVANJA SA POSLA

PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA – CV

PROTIVPRISLUŠNI PREGLED PROSTORA / KANCELARIJA

ZAŠTITA OD EKONOMSKE I INDUSTRIJSKE ŠPIJUNAŽE

ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I PODATAKA

BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA

FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA I RAČUNARA

DUE DILIGENCE – POSLOVNA ANALIZA

Bezbednost Vaše kompanije je

naš imperativ

Seguridad-Konsalting-Beograd-nase-usluge
0

Provera radnih

biografija

0

Poligrafskih

testiranja

0

Provera

zaposlenih

0

Provera poslovnih

partnera

96%

Uspešno

obavljenih poslova

PAKETI USLUGA ZA BEZBEDNOST VAŠEG POSLOVANJA

SILVER

PAKET USLUGA

Silver-paket-usluga-Seguridad

1.200

1 godina

3 POLIGRAFSKA TESTIRANJA

3 PROVERE BIOGRAFSKIH PODATAKA – CV

2 PROVERE ZAPOSLENIH

2 PROVERE POSLOVNIH PARTNERA I BUDUĆIH SARADNIKA

1 FORENZIKA MOBILNOG TELEFONA ILI RAČUNARA

GOLD

PAKET USLUGA

Gold-paket-usluga-Seguridad

2.000

1 godina

4 POLIGRAFSKA TESTIRANJA

5 PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA – CV

3 PROVERE ZAPOSLENIH

3 PROVERE POSLOVNIH PARTNERA I BUDUĆIH SARADNIKA

1 FORENZIKA MOBILNOG TELEFONA

1 PROTIVPRISLUŠNI PREGLED POSLOVNIH PROSTORIJA I TELEFONA

1 PROVERA MOBILNOG TELEFONA NA SPY SOFTVER

PLATINUM

PAKET USLUGA

Platinum-paket-usluga-Seguridad

3.000 €

1 godina

5 POLIGRAFSKIH TESTIRANJA

7 PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA – CV

4 PROVERE ZAPOSLENIH

4 PROVERE POSLOVNIH PARTNERA I BUDUĆIH SARADNIKA

2 FORENZIKE MOBILNOG TELEFONA

1 PROTIVPRISLUŠNI PREGLED POSLOVNIH PROSTORIJA

2 PROVERE MOBILNOG TELEFONA NA

SPY SOFTVER

1 FORENZIKA RAČUNARA

1 UNUTRAŠNJA KONTROLA U KOMPANIJI