Kontakt

Kontakt: 011 288 3836 | 063 420 222 | Glasinačka 8, Beograd

Seguridad Konsalting

Profesionalno - Diskretno - Pouzdano

O NAMA

Bezbednosni konsalting Seguridad doo Beograd

Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd je specijalizovana kompanija koja se bavi istražnim - detektivskim uslugama, bezbednosnim konsaltingom i korporativnom bezbednošću, a svoje usluge pružamo pravnim licima, organizacijama i državnim ustanovama u Republici Srbiji.

Osnovni zadatak kompanije Seguridad doo Beograd je zaštita imovine, lica i poslovanja kompanija kako bi se, sa aspekta bezbednosti, pomoglo ostvarivanje ciljeva kompanije, organizacije ili ustanove.

Korporativna bezbednost se, između ostalog, bavi i zaštitom kompanijskih vrednosti od tradicionalnih oblika ugrožavanja i otuđenja imovine od strane trećih lica, ali i od strane zaposlenih.

Pružanje usluga bezbednosnog konsaltinga

Provera poslovnih partnera i saradnika, provera zaposlenih, provera biografija kandidata za posao, zaštita od sabotaža, čuvanje poslovnih tajni, zaštita informacionih sistema, zaštita od prisluškivanja, prevencija i otkrivanje korupcije, poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao, forenzika telefona i računara samo su neke od oblasti koje obuhvata domen savremene korporativne bezbednosti koju mi nudimo klijentima.

Naš osnovni cilj je prevencija u kompanijama, a pojmom prevencije podrazumevamo niz mera i radnji koje se preduzimaju kako bi se predvideli, predupredili i sprečili gubici po ključne korporativne vrednosti, u slučaju ispoljavanja konkretnih bezbednosnih incidenata. Neutralizacija gubitaka putem sprečavanja ispoljavanja neke negativne pojave, predstavlja imperativ za našu kompaniju.

Tim kompanije Seguridad d.o.o. Beograd sastoji se isključivo od iskusnih i visoko kvalifikovanih lica (licenciranih detektiva, IT stručnjaka, pravnika, stručnih saradnika) koji su specijalizovani za jedno ili više područja, što nam omogućava da ponudimo široki spektar detektivskih i bezbednosnih usluga svim zainteresovanim licima. Svi naši zaposleni su uvek usmereni prema klijentu sa ciljem da se pronađe najbolje rešenje za Vaš lični problem, kompanije ili organizacije. Ističemo se svojim profesionalnim odnosom prema klijentima, poštovanju detektivske etike i zakonskih propisa.

Funkcija bezbednosnog konsaltinga

Domen savremene funkcije bezbednosnog konsaltinga i korporativne bezbednosti je višedimenzionalan, uslovljen je privrednom granom kompanije, razuđenošću njenih poslovnih procesa, dislokacijom imovine, brojem i strukturom zaposlenih, nivoom zastupljenosti informacionih tehnologija u poslovnim aktivnostima i drugo.

Jedina smo licencirana, od strane MUP-a Republike Srbije, specijalizovana kompanija iz oblasti bezbednosti u Srbiji koja Vam može ponuditi širok spektar bezbednosnih usluga, a sve u cilju zaštite Vaše kompanije, odnosno zaštite poslovanja kompanije, organizacije ili ustanove.

Poligraf test kandidata za posao Seguridad Beograd

Poligraf Beograd

LX4000 Lafayette 

Usluga poligrafskog testiranja u našoj agenciji poverena je Slobodanu Zečeviću koji ima više od 35 godina staža i prakse u Kriminalističkoj Upravi Policije MUP-a Beograd.

Bezbednost Vaše kompanije

je naš imperativ

SEGURIDAD DOO BEOGRAD