Kontakt

Kontakt: 011 288 3836 | 063 420 222 | Glasinačka 8, Beograd

GOLD PAKET USLUGA

Gold-paket-usluga-Seguridad

2.000 eura / 1 godina

4 POLIGRAFSKA TESTIRANJA

· Poligrafsko testiranje zaposlenih

· Poligrafsko testiranje kandidata za posao

5 PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA - CV

· Provera biografskih podataka (CV) kandidata za posao u firmi (potvrda verodostojnosti podataka navedenih u prijavi)

3 PROVERE ZAPOSLENIH

· Provere lažnih bolovanja

· Provere o povredama radnih obaveza ili radne discipline

· Provere o kršenjima ugovora o radu i poslovnih procedura

· Provere lojalnosti i učinkovitosti zaposlenog

3 PROVERE POSLOVNIH PARTNERA I BUDUĆIH SARADNIKA

· Provera podataka i informacija,

· Provera referenci,

· Provera imovine,

· Provera solventnosti,

· Prikupljanje i analiza poslovnih podataka o poslovnom partneru, provere odgovornih osoba, vlasnika, vlasničke strukture, provere poslovanja, dokumentacije, aktivnosti i poslovne uspešnosti.

1 FORENZIKA MOBILNOG TELEFONA

· Vraćanje obrisanih podataka sa telefona (kontakti, poruke, listing poziva, aplikacije Viber, WhatsApp, slike, audio i video, gps lokacije...)

· Trajno brisanje podataka sa mobilnog telefona

1 PROTIVPRISLUŠNI PREGLED POSLOVNIH PROSTORIJA

· Zaštita od nelegalnog prikupljanja podataka prisluškivanjem, otkrivanje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača „bubica“ u kancelariji

1 PROVERA MOBILNOG TELEFONA NA SPY SOFTVER

· Otkrivanje špijunskih softvera instaliranih u mobilne telefone i uklanjanje špijunskog softvera iz mobilnog telefona

PRAVILNICI, PROPISI I IZJAVE ZAPOSLENIH

· Pravilnik o poslovnoj tajni

· Izjava o čuvanju poslovnih tajni

· Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja

· Izjava o kodeksu etičkog i poslovnog ponašanja

· Pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti zaposlenih

· Izjava o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti zaposlenih

· Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

· Izjava o unutrašnjem uzbunjivanju

· Izjava o dobrobovoljnom poligrafskom testiranju

Napomene:

Cena bezbednosnog paketa GOLD od 2.000 eura je na godišnjem nivou i važi od dana potpisivanja Ugovora.

Direktne troškove koji nastanu tokom pružanja usluga, uključujući, ali neograničavajući se na putne troškove za udaljenost veću od 5 (pet) kilometara od Beograda snosi Klijent i to ne spada u cenu paketa GOLD.

Tokom trajanja Ugovora sve navedene bezbednosne usluge su na raspolaganju klijentu bez obzira na vreme i udaljenost.

Vanredni direktni troškovi i troškovi trećeg lica nastali u ime Klijenta usluga mogući su tek nakon što Klijent da prethodnu saglasnost.

Bezbednosne, istražne usluge koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom naplaćuju se posebno, po dobijanju prethodne saglasnosti Klijenta.

Bezbednost Vaše kompanije

je naš imperativ

SEGURIDAD DOO BEOGRAD