Kontakt

Kontakt: 011 288 3836 | 063 420 222 | Glasinačka 8, Beograd

Seguridad Konsalting

Profesionalno - Diskretno - Pouzdano

Provera biografskih podataka - CV

Naša kompanija Seguridad doo Beograd u saradnji sa licenciranom Detektivskom agencijom Seguridad Beograd pruža uslugu provere biografskih podataka (CV) kandidata za posao koja ima za cilj da potvrdi verodostojnost podataka navedenih u prijavi. Provere variraju od provere ličnih podataka, obrazovanja i zakonskih uslova do kontaktiranja osoba koje su kandidati naveli u segmentu preporuke i kolega iz prethodne firme.


Naime, iskustvo naše kompanije govori da sve češće kompanije odlučuju da nas angažuju u proveri podataka iz profesionalne biografije i privatnog života osoba koje konkurišu za posao, u želji da saznaju da li se oni zaista uklapaju u skicu za portret njihovog idealnog službenika.


Provera radnih biografija


Firme i ustanove koje nas angažuju najčešće zanima da li je fakultetska diploma kandidata originalna, da li osoba ima kriminalni dosje i da li je zaista radila u firmama i pozicijama koje je navela u radnoj biografiji, kakvo mišljenje o njoj (stvarno) imaju bivše kolege i da li su pisma preporuke, koju su potpisali bivši šefovi, autentična ili je radnik izmislio. Ako osoba konkuriše na mesto u bordu direktora ili top menadžmentu, onda predmet provere mogu da budu gotovo svi detalji i sve osobe iz njene privatne i profesionalne svakodnevice.


Naša kompanija za Vaše potrebe može preduzeti sve raspoložive mere u cilju provere tačnosti podataka koje su kandidati naveli u svojoj prijavi i priloženoj biografiji (CV).


Provera kandidata za posao


Provera kandidata za posao je merilo odgovornosti kompanije i neophodna je radi zaštite drugih zaposlenih, klijenata, poslovanja i kompanije kao celine. Njena svrha je da se na vreme, kada god je to moguće, razotkriju kandidati koji lažiraju podatke u svojoj biografiji i pogrešno se predstavljaju, kao i osobe koje mogu biti sklone kriminalnim radnjama ili drugom neadekvatnom ponašanju.


Nažalost, s vremena na vreme se mogu čuti vesti o falsifikovanju dokumenata, pljačkama ili još gorim dešavanjima u kojima su učestvovali zaposleni u velikim preduzećima i zbog toga je mnogo bolje sprečiti nego lečiti ovakve probleme.

Bezbednost Vaše kompanije

je naš imperativ

SEGURIDAD DOO BEOGRAD